نویسنده = علیرضا عرب امیری
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی زمین‌آماری چندنقطه‌ای رخساره‌های ناهمگون مخازن نفتی به‌منظور کنترل تولید ماسه

دوره 3، شماره 2(تابستان 1398)، تابستان 1398، صفحه 28-43

10.22107/jpg.2019.151505.1072

مجتبی باوند سوادکوهی؛ بهزاد تخم چی؛ اروان گلوآگوئن؛ علیرضا عرب امیری