نویسنده = محسن ده ودار
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه آزمایشگاهی اثر افزایه های کنترل هرزروی بر روی احتمال گیر کردن تفاضلی: مطالعه موردی گل های پایه نمکی اشباع و لیگنوسولفوناتی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 64-84

محسن ده ودار؛ ساسان یوسفی راد؛ احسان آزاد؛ پرویز معارف وند


2. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر نرخ نفوذ سرمته و خواص ظاهری کنده های حفاری بر شاخص تمیزکاری چاه‌های جهت‌دار

دوره 1، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 15-28

محسن ده ودار؛ پرویز معارف وند؛ مصطفی کشاورز مروجی؛ محمد فضائلی زاده


شماره‌های پیشین نشریه