کلیدواژه‌ها = calibration
تعداد مقالات: 1
1. 4D geomechanical simulations for field development planning

دوره 3، شماره 1 (شماره ویژه انگلیسی)، بهار و تابستان 1398، صفحه 34-44

10.22107/jpg.2019.88409

jorg herwanger