کلیدواژه‌ها = هدایت‌پذیری هیدرولیکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات حرارتی بر گسترش شکست هیدرولیکی و پاسخ مدل عددی

دوره 4، شماره1 (بهار 1399)، بهار 1400، صفحه 48-61

10.22107/jpg.2021.240693.1125

ابوالفضل عبدالهی پور؛ محمد فاتحی مرجی