کلیدواژه‌ها = numerical model
تعداد مقالات: 2
1. 4D geomechanical simulations for field development planning

دوره 3، شماره 1 (شماره ویژه انگلیسی)، بهار و تابستان 1398، صفحه 34-44

10.22107/jpg.2019.88409

jorg herwanger


2. مطالعه عددی تاثیر فشار سیال بر رفتار ترک گسترده در پوش سنگ مخازن ذخیره سازی گاز

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 84-105

10.22107/jpg.2019.173228.1087

میثم رجبی؛ حسین سالاری راد؛ محسن مسعودیان سعدآباد