تعداد مقالات: 47
2. طراحی میدانی عملیات شکست هیدرولیکی در سازند ماسه سنگی (مطالعه موردی: چاه قائم در میدان گازی هیوگوتون آمریکا)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-21

ابوالفضل عبدالهی پور؛ حمید سلطانیان؛ محمد فاتحی مرجی؛ سید علیرضا مرتضوی


4. شبیه‌سازی عددی اثر زاویه شیب عقب تیغه PDC بر روی مکانیزم شکست سنگ با استفاده از روش المان مجزا

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

محمد فاتحی مرجی؛ امیر حسین مزروعی سبدانی؛ مهدی نجفی؛ محسن محبی؛ مهاجر عبادی


5. روش نوین استخراج مدل شبکه حفرات از تصاویر سی‌تی‌اسکن سه‌بعدی

دوره 3، شماره 3 (پاییز1398)، پاییز 1398، صفحه 1-13

فرزاد برزگر؛ محسن مسیحی


6. Redeveloping Mature Fractured Carbonate Reservoirs

دوره 3، شماره 1 (شماره ویژه انگلیسی)، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-13

Maurice B Dusseault


7. مدل‌سازی عددی اثر زبری بر رفتار جریان سیال در شکستگی طبیعی سنگ با استفاده از نرم افزار Fluent

دوره 3، شماره 2(تابستان 1398)، تابستان 1398، صفحه 1-11

محمد جواد نصری؛ احمد رمضان زاده؛ هومن جنابی


8. مدلسازی گسسته و چند مقیاسه شکستگی ها در مخازن شکافدار طبیعی، مطالعه موردی یکی از میادین خلیج‌فارس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

سعید ملااسمعیل؛ مهرداد سلیمانی؛ رضا قوامی


9. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر نرخ نفوذ سرمته و خواص ظاهری کنده های حفاری بر شاخص تمیزکاری چاه‌های جهت‌دار

دوره 1، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 15-28

محسن ده ودار؛ پرویز معارف وند؛ مصطفی کشاورز مروجی؛ محمد فضائلی زاده


10. تعیین قابلیت حفاری سنگ مخزن براساس نرخ نفوذ حفاری در یک چاه نفت در جنوب غرب ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 22-39

محمد انه منگلی؛ احمد رمضان زاده؛ بهزاد تخم چی؛ عبدالله ملقب؛ آرام محمدیان


11. تحلیل پایداری چاه قائم با استفاده از مفهوم ناحیه پلاستیک و معیارهای گسیختگی مختلف در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 18-40

هاتف یوسفیان؛ محمد فاتحی مرجی؛ حمید سلطانیان؛ ابوالفضل عبدالهی پور؛ یاسر پورمظاهری


12. بررسی تاثیر فرسایش لوله جداری و ضریب الاستیسیته سیمان در پدیده مچالگی یکی از میادین جنوب غربی ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-29

سجاد حق شناس لاری؛ سعید شاد؛ علیرضا زنگنه وار


13. روش نوین ایجاد و خوشه‌بندی مدل شبکه حفرات محیط متخلخل

دوره 3، شماره 2(تابستان 1398)، تابستان 1398، صفحه 12-26

فرزاد برزگر؛ محمد آزادی تبار؛ محسن مسیحی


14. Recent Advances in Hydraulic Fracturing for Enhanced Well Productivity: State of the Art Report

دوره 3، شماره 1 (شماره ویژه انگلیسی)، بهار و تابستان 1398، صفحه 14-33

Ali Daneshy


16. بررسی مکانیسم هرزروی گل حفاری برای چاه قائم در سازند دارای شکستگی با در نظر گیری شرایط تخلخل دوگانه: مطالعه موردی چاه SIE-05 در حوزه نفتی خلیج‌فارس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

محمد کمیلیان؛ مهدی رهبر؛ امید سعیدی


17. بهینه سازی عملیات‌های حفاری از طریق مدیریت ریسک حفاری و طراحی مسیر چاه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 29-39

علی طهماسبی؛ سید شهاب الدین آیت الهی؛ نادر دشتی؛ ریاض خراط


18. مدل چندمقیاسی تغییر شکل پذیر برای مخازن متخلخل نفتی با درنظر گرفتن موئینگی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 40-59

محمد صنایع پسند؛ حسن قاسم زاده


19. ‌بررسی اصلاح طراحی لوله‌های جداری با استفاده از تحلیل داده‌های حفاری در چاه‌های بنگستانی یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-54

کیومرث طاهری؛ علی نخعی؛ حسین علیزاده؛ محسن ناصری کریموند


20. بررسی تأثیر افزایش فشار منفذی ناشی از تزریق گاز بر پایداری گسل‌های نرمال یکی از میادین جنوب غرب ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 30-39

محمد غفوری؛ مجید تقی‌پور؛ غلامرضا لشکری پور؛ ناصر حافظی مقدس؛ عبدالله ملقب


21. 4D geomechanical simulations for field development planning

دوره 3، شماره 1 (شماره ویژه انگلیسی)، بهار و تابستان 1398، صفحه 34-44

jorg herwanger


22. ارائه روش برازش فرآیند گوسی در شناسایی گسل در ‏مقاطع لرزه‌نگاری

دوره 3، شماره 2(تابستان 1398)، تابستان 1398، صفحه 27-41

مریم نوری؛ حسین حسنی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ سید علی معلمی


24. تعیین وزن بهینه گل برای حفاری چاه قائم در حضور شکستگی‌ها: مطالعه موردی چاه SIE-04 در میدان نفتی سیری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

محمد کمیلیان؛ امید سعیدی؛ مهدی رهبر


شماره‌های پیشین نشریه