تعداد مقالات: 58

2. طراحی میدانی عملیات شکست هیدرولیکی در سازند ماسه سنگی (مطالعه موردی: چاه قائم در میدان گازی هیوگوتون آمریکا)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-21

10.22107/jpg.2017.80389.1005

ابوالفضل عبدالهی پور؛ حمید سلطانیان؛ محمد فاتحی مرجی؛ سید علیرضا مرتضوی


4. شبیه‌سازی عددی اثر زاویه شیب عقب تیغه PDC بر روی مکانیزم شکست سنگ با استفاده از روش المان مجزا

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

10.22107/jpg.2018.63110

محمد فاتحی مرجی؛ امیر حسین مزروعی سبدانی؛ مهدی نجفی؛ محسن محبی؛ مهاجر عبادی


5. روش نوین استخراج مدل شبکه حفرات از تصاویر سی‌تی‌اسکن سه‌بعدی

دوره 3، شماره 3 (پاییز1398)، پاییز 1398، صفحه 1-13

10.22107/jpg.2019.114613.1054

فرزاد برزگر؛ محسن مسیحی


6. Redeveloping Mature Fractured Carbonate Reservoirs

دوره 3، شماره 1 (شماره ویژه انگلیسی)، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-13

10.22107/jpg.2019.88407

Maurice B Dusseault


7. مدل‌سازی عددی اثر زبری بر رفتار جریان سیال در شکستگی طبیعی سنگ با استفاده از نرم افزار Fluent

دوره 3، شماره 2(تابستان 1398)، تابستان 1398، صفحه 1-11

10.22107/JPG.2019.165915.1082

محمد جواد نصری؛ احمد رمضان زاده؛ هومن جنابی


10. روش نوین ایجاد و خوشه‌بندی مدل شبکه حفرات محیط متخلخل

دوره 3، شماره 2(تابستان 1398)، تابستان 1398، صفحه 12-26

10.22107/jpg.2019.112968.1052

فرزاد برزگر؛ محمد آزادی تبار؛ محسن مسیحی


11. Recent Advances in Hydraulic Fracturing for Enhanced Well Productivity: State of the Art Report

دوره 3، شماره 1 (شماره ویژه انگلیسی)، بهار و تابستان 1398، صفحه 14-33

10.22107/jpg.2019.88408

Ali Daneshy


13. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر نرخ نفوذ سرمته و خواص ظاهری کنده های حفاری بر شاخص تمیزکاری چاه‌های جهت‌دار

دوره 1، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 15-28

10.22107/jpg.2017.49771

محسن ده ودار؛ پرویز معارف وند؛ مصطفی کشاورز مروجی؛ محمد فضائلی زاده


15. تحلیل پایداری چاه قائم با استفاده از مفهوم ناحیه پلاستیک و معیارهای گسیختگی مختلف در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 18-40

10.22107/jpg.2018.63106

هاتف یوسفیان؛ محمد فاتحی مرجی؛ حمید سلطانیان؛ ابوالفضل عبدالهی پور؛ یاسر پورمظاهری


16. تعیین قابلیت حفاری سنگ مخزن براساس نرخ نفوذ حفاری در یک چاه نفت در جنوب غرب ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 22-39

10.22107/jpg.2017.54591

محمد انه منگلی؛ احمد رمضان زاده؛ بهزاد تخم چی؛ عبدالله ملقب؛ آرام محمدیان


17. مطالعه اثر حضور پایدار کننده بر نحوه تمیزکاری فضای دالیزی در یک فلولوپ آزمایشگاهی و ساخت مدل شبیه سازی شده آن

دوره 4، شماره1 (بهار 1399)، بهار 1400، صفحه 24-48

10.22107/jpg.2021.229874.1122

علیرضا منصوری؛ علیرضا کیانی؛ محسن ده ودار؛ پرویز معارف وند


19. ارائه روش برازش فرآیند گوسی در شناسایی گسل در ‏مقاطع لرزه‌نگاری

دوره 3، شماره 2(تابستان 1398)، تابستان 1398، صفحه 27-41

10.22107/jpg.2019.177272.1088

مریم نوری؛ حسین حسنی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ سید علی معلمی


21. بهینه سازی عملیات‌های حفاری از طریق مدیریت ریسک حفاری و طراحی مسیر چاه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 29-39

10.22107/jpg.2017.49775

علی طهماسبی؛ سید شهاب الدین آیت الهی؛ نادر دشتی؛ ریاض خراط


22. بررسی تأثیر افزایش فشار منفذی ناشی از تزریق گاز بر پایداری گسل‌های نرمال یکی از میادین جنوب غرب ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 30-39

10.22107/jpg.2019.143304.1065

محمد غفوری؛ مجید تقی‌پور؛ غلامرضا لشکری پور؛ ناصر حافظی مقدس؛ عبدالله ملقب


23. 4D geomechanical simulations for field development planning

دوره 3، شماره 1 (شماره ویژه انگلیسی)، بهار و تابستان 1398، صفحه 34-44

10.22107/jpg.2019.88409

jorg herwanger