دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. روش نوین استخراج مدل شبکه حفرات از تصاویر سی‌تی‌اسکن سه‌بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1398

فرزاد برزگر؛ محسن مسیحی


2. مطالعه انتشار موج در توده سنگ درزه‌دار دارای تک درزه و چند درزه موازی با استفاده از مدلسازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1398

مجید نیکخواه؛ امیر صالح نژاد


3. پیش بینی نرخ نفوذ مته به کمک شبکه‌های عصبی و بررسی تاثیر وزن دهی پارامترهای ورودی به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای یکی از میادین غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1398

پرهام پهلوانی؛ علی محمد پاکدامن؛ مهدی مهران پور


شماره‌های پیشین نشریه