دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مدلسازی گسسته و چند مقیاسه شکستگی ها در مخازن شکافدار طبیعی، مطالعه موردی یکی از میادین خلیج‌فارس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

سعید ملااسمعیل؛ مهرداد سلیمانی؛ رضا قوامی


2. بررسی مکانیسم هرزروی گل حفاری برای چاه قائم در سازند دارای شکستگی با در نظر گیری شرایط تخلخل دوگانه: مطالعه موردی چاه SIE-05 در حوزه نفتی خلیج‌فارس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

محمد کمیلیان؛ مهدی رهبر؛ امید سعیدی


3. تعیین وزن بهینه گل برای حفاری چاه قائم در حضور شکستگی‌ها: مطالعه موردی چاه SIE-04 در میدان نفتی سیری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

محمد کمیلیان؛ امید سعیدی؛ مهدی رهبر


شماره‌های پیشین نشریه