نویسنده = برزگر، فرزاد
تعداد مقالات: 2
1. روش نوین استخراج مدل شبکه حفرات از تصاویر سی‌تی‌اسکن سه‌بعدی

دوره 3، شماره 3 (پاییز1398)، پاییز 1398، صفحه 1-13

10.22107/jpg.2019.114613.1054

فرزاد برزگر؛ محسن مسیحی


2. روش نوین ایجاد و خوشه‌بندی مدل شبکه حفرات محیط متخلخل

دوره 3، شماره 2(تابستان 1398)، تابستان 1398، صفحه 12-26

10.22107/jpg.2019.112968.1052

فرزاد برزگر؛ محمد آزادی تبار؛ محسن مسیحی