نویسنده = قوامی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی گسسته و چند مقیاسه شکستگی ها در مخازن شکافدار طبیعی، مطالعه موردی یکی از میادین خلیج‌فارس

دوره 3، شماره 4 (زمستان1398)، زمستان 1398، صفحه 1-20

10.22107/jpg.2019.112170.1051

سعید ملااسمعیل؛ مهرداد سلیمانی؛ رضا قوامی