نویسنده = اصلانی، سهیلا
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی فیزیک سنگی در مخازن کربناته - مروری بر مدل‌های نظری و یک مطالعه موردی

دوره 3، شماره 4 (زمستان1398)، زمستان 1398

10.22107/jpg.2020.205710.1111

فریبا مهماندوست؛ محمد امامی نیری؛ سهیلا اصلانی