نویسنده = �������� �������� ������
رتبه بندی و تحلیل تعامل بین عوامل کنترلی موثر بر فوران در عملیات حفاری چاه‌های نفت با استفاده از مدل ترکیبی چند معیاره با رویکرد DANP

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 46-59

10.22107/jpg.2022.343211.1166

حسین میردریکوند؛ فاطمه رضویان؛ علی نخعی؛ بهناز مرادی غیاث آبادی؛ رضا غلام نیا