نویسنده = ������ ���������� ������ �������� ����������
بهینه سازی عملیات‌های حفاری از طریق مدیریت ریسک حفاری و طراحی مسیر چاه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 29-39

10.22107/jpg.2017.49775

علی طهماسبی؛ سید شهاب الدین آیت الهی؛ نادر دشتی؛ ریاض خراط