نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
بررسی آزمایشگاهی ماسه‌های کوارتزی ایران به منظور تولید پروپنت مورد استفاده در عملیات شکست هیدرولیکی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 69-83

10.22107/jpg.2018.63113

سعید نوروزی اپورواری؛ محمد حسین وحیدی شهیر؛ حسین جلالی فر