نویسنده = �������������������� ����������
مدل‌سازی فیزیک سنگی در مخازن کربناته - مروری بر مدل‌های نظری و یک مطالعه موردی

دوره 3، شماره 4 (زمستان1398)، اسفند 1398، صفحه 90-108

10.22107/jpg.2020.205710.1111

فریبا مهماندوست؛ محمد امامی نیری؛ سهیلا اصلانی