کلیدواژه‌ها = Asmari Reservoir
ارزیابی تحلیلی فرایند تولید ماسه در چاه های نفت و گاز مخزن آسماری میدان اهواز

دوره 6، شماره 4، دی 1402، صفحه 25-50

10.22107/jpg.2023.408338.1203

علی شیخ الاسلام؛ سیدمحمداسماعیل جلالی؛ احمد رمضان زاده؛ حسن شجاعی


New Approaches in 3D Geomechanical Earth Modeling

دوره 3، شماره 1 (بهار1398، انگلیسی)، خرداد 1398، صفحه 45-64

10.22107/jpg.2019.88410

Behzad Tokhmechi


بررسی تأثیر افزایش فشار منفذی ناشی از تزریق گاز بر پایداری گسل‌های نرمال یکی از میادین جنوب غرب ایران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 30-39

10.22107/jpg.2019.143304.1065

محمد غفوری؛ مجید تقی‌پور؛ غلامرضا لشکری پور؛ ناصر حافظی مقدس؛ عبدالله ملقب