راهنمای نویسندگان

برای تهیه و ارسال دست‌نوشته، پژوهشگران فرهیخته باید در این بخش فایل‌های مورد نیاز شامل الگوی مقالات، چکیده‌ی بلند انگلیسی، نظام‌نامه‌ منشور و موازین اخلاق پژوهش و تعهدنامه را دانلود نمایند. در این مرحله، نویسنده باید پس از ثبت نام در سامانه، دست‌نوشته‌ی خود را با الگوی تعریف شده در نشریه تهیه و به همراه چکیده‌ی بلند انگلیسی و تعهدنامه در سامانه‌ی نشریه بارگذاری نماید. بکارگیری تمامی موارد بیان شده در الگوی مقالات نشریه به خصوص بخش‌های مربوط به مرجع‌گذاری و منبع‌ها الزامی است و باید به دقت توسط نویسنده‌ی دست‌نوشته رعایت شود. تمامی فایل‌های ارسال شده به سامانه باید به دو صورت WORD و PDF باشد.

 توجه شود که برای ارسال دست‌نوشته، نویسنده باید در اولین گام در سامانه ثبت نام نماید. سپس از بخش مقالات جدید در صفحه‌ی شخصی خود اقدام به ارسال دست‌نوشته نماید.

به نویسندگان محترم توصیه می‌شود مطالب موجود در نظام‌نامه‌ی «منشور و موازین اخلاق پژوهش» تدوین کمیته‌ی اخلاق پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به دقت مطالعه و برای پیاده‌سازی آن در دست‌نوشته‌های خود تلاش نمایند.

  برای دانلود فایل «شیوه‌نامه‌ نگارش دست‌نوشته به فارسی» اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل «شیوه‌نامه‌ نگارش دست‌نوشته به انگلیسی» اینجا کلیک کنید.

 برای دانلود فایل «شیوه‌نامه‌ نگارش چکیده‌ بلند انگلیسی»  اینجا کلیک کنید.

 برای دانلود فایل «منشور و موازین اخلاق پژوهش» اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل «تعهدنامه» اینجا کلیک کنید.