داوران

 

ردیف نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی لینک صفحه پابلونز
1 محمدجواد استادمیرزا تهرانی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
2 ابراهیم اسدالله پور مشاور  
3 محمد صادق اسدی مشاور ارشد مهندسی نفت - Baker Hughes  
4 فرشته اکبری گروه ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه ولیعصر رفسنجان  
5 محمد کاظم امیری دانشگاه شیراز  
6 جلال امینی دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران  
7 محمدعلی ایرانمنش هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی WOS - Dr. Iranmanesh
8 محمد آبدیده گروه مهندسی نفت، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی  
9 محمدرضا آصف دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی  
10 مجید باقری استادیار گروه فیزیک زمین، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران WOS - Dr. Bagheri
11 علی پاک هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف  
12 بهزاد تخم‌چی دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود  
13 حسین جلالی فر بخش مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان  
14 بنفشه حبیبیان دهکردی استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران  
15 ابوالفضل حسینی شرکت انرژی دانا  
16 آرمین حسینیان

عضو هیات علمی گروه مهندسی نفت، معدن و مواد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

WOS - Dr. Hosseinian
17 حجت حق‌شناس لاری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان  
18 ماشاءالله خامه چیان گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس  
19 بهنوش خوش منش زاده گروه علوم و مهندسی محیط زیست، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی  
20 محمد داربر استادیار مهندسی مکانیک سنگ، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی سهند تبریز  
21 محسن ده ودار دانشکده مهندسی نفت امیرکبیر  
22 میثم رجبی گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی بیرجند  
23 رضا رحمان نژاد دانشگاه شهید باهنر کرمان  
24 احمد رمضان زاده عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود  
25 عباس روحی رئیس اداره کل مهندسی حفاری  
26 حسن روستا شرکت مشاوره ای شیراز  
27 صادق زارع مرکز تحقیقات ژئومکانیک کاشی گر،  دانشگاه شهید باهنر کرمان  
28 تکتم زند Department of Geophysical Imaging, Institute of Geophysics
Polish Academy of Sciences
 
29 یوسف شرقی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند  
30 ایمان شیریان پور گروه مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران، مجری راه اندازی تاسیسات شرکت نفت فلات قاره ایران  
31 محمدرضا صابری    
32 زهرا صادق طبقی دانشگاه امیرکبیر  
33 احسان طاهری گروه مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس WOS - Dr. Taheri
34 ابوالفضل عبدالهی پور گروه ژئومکانیک نفت، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران  
35 محسن عزتی متخصص زمین شناسی نفت  
36 قاسم عقلی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد  
37 محمد فاتحی مرجی دانشگاه یزد  
38 لهراسب فرامرزی Dep. of Mining Eng., Isfahan University of Technology, Isfahan, 84156-83111, Iran.  
39 حسن قاسم زاده هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی WOS - Dr. Ghasemzadeh
40 ابوالقاسم کامکار روحانی    
41 علی کدخدایی گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز  
42 صادق کریم پولی    
43 احسان محترمی استادیار دانشگاه اراک  
44 پدرام مسعودی پژوهشگر فوق دکتری، IRSN  
45 محسن مسیحی استاد مهندسی نفت دانشکده مهندسی شیمی نفت، دانشگاه صنعتی شریف  
46 محمد مهراد دستیار تحقیقاتی در دانشگاه پلی تکنیک تومسک روسیه WOS - Dr. Mehrad
47 بهزاد مهرگینی دانشکده فنی دانشگاه تهران  
48 محمود میرزائی گروه فیزیک، دانشکده علوم دانشگاه اراک  
49 محمد نجارپور واحد پتروفیزیک شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز  
50 حجت نسب    
51 محمد جواد نصری  فخرداود دانش آموخته دانشگاه صنعتی شاهرود  
52 مجید نیکخواه هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود  
53 ولی مهدی پور شرکت انرژی دانا  WOS - Dr. Mehdipour
54 شاهرخ رهبری هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس WOS - Dr. Rahbari
55 حسین مهرجو دانشگاه شهید باهنر کرمان WOS - Dr. Mehrjoo