اخبار و اعلانات

نشریه ژئومکانیک نفت هیچ گونه هزینه ای برای ارسال، داوری و انتشار مقالات دریافت نمی کند.

بدین‌وسیله به اطلاع می رساند ارسال، بررسی و داوری و همچنین انتشار مقالات فارسی و انگلیسی در نشریه علمی ژئومکانیک نفت بدون هیچ گونه دریافت هزینه‌ای انجام می شود.

مطالعه بیشتر

فراخوان پذیرش مقاله انگلیسی در نشریه‌ علمی ژئومکانیک نفت

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند نشریه ژئومکانیک نفت در نظر دارد شماره ویژه مقالات لاتین را خارج از نوبت و در اسرع وقت منتشر نماید. در همین راستا از کلیه پژوهشگران، اساتید و دانشجویان فعال در حوزه ژئومکانیک نفت دعوت می‌گردد تا نتایج تحقیقات و پژوهش‌های خود در زمینه‌هایی نظیر فیزیک سنگ، بررسی‌های لرزه‌ای و میکرولرزه‌ای، آزمون‌های آزمایشگاهی و برجا، روابط تحلیلی و مدل‌های رفتاری، مدل‌سازی ژئومکانیکی، کاربرد ژئومکانیک در اکتشاف، کاربرد ژئومکانیک در حفاری، کاربرد ژئومکانیک در تولید و موضوعات خاص در ژئومکانیک را به زبان لاتین به این نشریه ارسال ...

مطالعه بیشتر