بهینه سازی عملیات‌های حفاری از طریق مدیریت ریسک حفاری و طراحی مسیر چاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده بالادستی نفت شریف

2 دانشگاه صنعتی شریف

3 دانشگاه صنعت نفت

چکیده

تلاش در جهت مدیریت ریسک­های حفاری می­تواند دستاوردهای قابل توجهی در جهتِ به حداقل رساندن هزینه­­ها و بهبود سرعت حفاری داشته باشد. هدف این مقاله بیان نحوه صحیح اجرای مراحل مدیریت ریسک حفاری در جهت بهینه­سازی عملیات است. شناسایی، ارزیابی و اولویت­­بندی مراحلی هستند که منجر به تشکیل ریسک فرم جامع حفاری می­شوند. در ریسک فرم جامع حفاری تمام ریسک­ها در کنار سازند محل وقوع، احتمال وقوع و شدّت تأثیر آن­ها به ترتیبِ ضریب چالش مرتب شده­اند. در مرحله­ی برنامه­ریزی، تمرکز این مطالعه بر روی جلوگیری از وقوع ریسک­ها در حفاری­های آینده است. به عنوان یک روش جدید در جهت دور ماندن از وقوع ریسک، با کمک گرفتن از روش زمین آماری کریجینگ، یک نقشه سه بُعدی از سرعت حفاری در تمام میدان تشکیل شد که در آن میزان سرعت حفاری در نقاط مختلف میدان و در عمق­های مختلف زمین نشان داده می­شود. این نقشه با نشان دادن تفاوت سرعت در نقاط مختلف، در حالی که به صورت ضمنی نقاط پُر ریسک و کم ریسک را نشان می­دهد، می­تواند برای تعیین مسیر بهینه چاه در حفاری­های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها