اخبار و اعلانات

فراخوان پذیرش مقاله انگلیسی در نشریه‌ی علمی – پژوهشی ژئومکانیک نفت

بدینوسیله به اطلاع میرساند نشریه ژئومکانیک نفت در نظر دارد شماره ویژه مقالات لاتین را خارج از نوبت و در اسرع وقت منتشر نماید. در همین راستا از کلیه پژوهشگران، اساتید و دانشجویان فعال در حوزه ژئومکانیک نفت دعوت میگردد تا نتایج تحقیقات و پژوهشهای خود در زمینه‌هایی نظیر فیزیک سنگ، بررسیهای لرزه ای و میکرولرزه ای، آزمونهای آزمایشگاهی و برجا، روابط تحلیلی و مدلهای رفتاری، مدلسازی ژئومکانیکی، کاربرد ژئومکانیک در اکتشاف، کاربرد ژئومکانیک در حفاری، کاربرد ژئومکانیک در تولید و موضوعات خاص در ژئومکانیک را به زبان لاتین، حداکثر تا 15مرداد 1400 به این نشریه ...

مطالعه بیشتر

تغییر در دوره انتشار نشریه علمی ژئومکانیک نفت

با عنایت به آیین نامه جدید نشریات علمی به شماره 25685/11 مورخ 09/02/1398، کلیه نشریات علمی و پژوهشی موظف اند ازین پس تحت عنوان نشریه علمی به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین با عنایت به بند 6-7 ماده‌ی 6 این آیین نامه، کلیه نشریات علمی موظف اند در هر سال حداقل 24 مقاله را منتشر نمایند. در همین راستا و پیرو پنجمین جلسه گروه دبیران این نشریه، اعضای محترم گروه دبیران تصمیم به انتشار نشریه علمی ژئومکانیک نفت به صورت فصلنامه (4شماره در سال) گرفتند. در همین راستا به اطلاع کلیه پژوهشگران و علاقمندان حوزه ژئومکانیک نفت میرساند، از ابتدای سال 1398 عنوان نشریه علمی - پژوهشی ژئومکانیک ...

مطالعه بیشتر

Call for papers to be published in the scientific and research Journal of Petroleum Geomechanics; 6 March2017

Dr. Tokhmechi, the editor-in-chief of the journal announced this news and said: The Journal of Petroleum Geomechanics is a scientific and research journal that pays attention to various subjects of the geomechanics of hydrocarbon reservoirs. Dr. Tokhmechi, an academic member of the School of Mining, Petroleum and Geophysics, Shahrood University of Technology, and the editor-in-chief of the Journal of Petroleum Geomechanics has announced that this journal is a scientific and research journal that is published biannually by Iranian Association of Petroleum Geomechanics and is a suitable means for reflection of new scientific and research results of academicians, researchers and students. He has invited experts, academicians and researchers to submit their innovative scientific and research findings to the Journal of Petroleum Geomechanics on the subjects such as rock physics, seismic and micro-seismic investigations, laboratory and in-situ tests, analytical relations and behavioral models, ...

مطالعه بیشتر

فراخوان پذیرش مقاله در نشریه‌ی علمی – پژوهشی ژئومکانیک نفت

دکتر تخم­ چی، سردبیر این نشریه با اعلام این خبر گفت: نشریه "ژئومکانیک نفت" یک نشریه علمی- پژوهشی است که در زمینه انواع ژئومکانیک مخازن هیدروکربوری عرضه می شود. دکتر بهزاد تخم­ چی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود و سردبیر این نشریه اعلام کردند: نشریه‌ی «ژئومکانیک نفت» یک نشریه علمی- پژوهشی است که توسط انجمن ژئومکانیک نفت ایران به صورت دو فصلنامه به جامعه علمی عرضه می­شود و بستر مناسبی برای انعکاس پژوهش ها و یافته های جدید علمی و پژوهشی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان است. وی ضمن دعوت از اندیشمندان، استادان و پژوهشگران ...

مطالعه بیشتر