نویسنده = بهزاد تخم چی
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی زمین‌آماری چندنقطه‌ای رخساره‌های ناهمگون مخازن نفتی به‌منظور کنترل تولید ماسه

دوره 3، شماره 2(تابستان 1398)، تابستان 1398، صفحه 28-43

10.22107/jpg.2019.151505.1072

مجتبی باوند سوادکوهی؛ بهزاد تخم چی؛ اروان گلوآگوئن؛ علیرضا عرب امیری


2. New Approaches in 3D Geomechanical Earth Modeling

دوره 3، شماره 1 (شماره ویژه انگلیسی)، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-64

10.22107/jpg.2019.88410

Behzad Tokhmechi