مطالعه اثر حضور پایدار کننده بر نحوه تمیزکاری فضای دالیزی در یک فلولوپ آزمایشگاهی و ساخت مدل شبیه سازی شده آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نفت امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی نفت

3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده معدن و متالورژی

10.22107/jpg.2021.229874.1122

چکیده

هدف از تمیزسازی چاه، بهبود روند حمل کنده‌های حفاری به سطح در حین عملیات حفاری است. تمیزسازی ناکافی منجر به مسدود شدن چاه، گیر لوله‌های حفاری، هرزروی سیال حفاری، افزایش گشتاور و کشش و بریدن رشته حفاری می‌شود. همه این مشکلات باعث افزایش زمان‌های غیر تولیدی و درنتیجه منجر به افزایش زمان و هزینه‌های حفاری می‌شود. پارامترهای متعددی از جمله خواص سیال حفاری، خواص کنده‌های حفاری، آرایش مجموعه ته چاهی، آرایش نازل‌های مته حفاری، زاویه انحراف چاه، دبی جریان سیال حفاری و نرخ نفوذ مته حفاری بر تمیزسازی چاه اثرگذارند. در این مقاله تلاش شده جدا از نقش کلیدی پایدار کننده‌ها در زاویه‌سازی، زاویه‌اندازی و تثبیت آن، به بررسی آزمایشگاهی اثر حضور پایدارکننده حفاری در مکان‌های مختلف مجموعه ته‌چاهی و زوایای انحراف مختلف چاه بر تمیزسازی چاه با استفاده از شبیه ساز آزمایشگاهی جریان در حلقه‌ی بسته پرداخته شده است. در جهت تحقق این امر یک پایدارکننده با چهار تیغه مستقیم در مقیاس آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد. تعدادی آزمایش با حضور پایدارکننده در دو آرایش نزدیک و دور از مته در زوایای انحراف متفاوت انجام شد و در نهایت تلاش شد تا با استفاده از داده‌های حاصله، مدلی شبیه ساز با استفاده از نرم افزار فلوئنت ساخته شود تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به نتایج بدست آمده از کارهای آزمایشگاهی، حضور پایدارکننده حفاری نقش بسیار زیادی در بهبود فرآیند حمل کنده‌ و در نتیجه تمیزسازی موثر چاه در زوایای بحرانی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها